Despre

Asociația Culturală Bogdan Tufeanu

Obiectivele Asociatiei:

– promovarea culturii, traditiilor si tineretului, prin evenimente culturale, umanitare si pentru tineret;

– promovarea intrajutorarii intre oameni, indiferent de categoria sociala, fara discriminare;

– dezvoltarea relatiilor interuname;

– crearea de oportunitati de afirmare a individului in societate;

– redarea demnitatii umane prin participarea activa a individului la viata economico-sociala;

– asigurarea unui mediu familiar persoanelor cu probleme de adaptare sociala, a persoanelor defavorizate, a celor cu dizabilitati, a altor categorii de persoane aflate in nevoie;

– contributia la dezvoltarea unor sisteme sociale globale sustenabile si cresterea calitatii vietii;

– consultanta, studii si instruire pentru elaborarea, dezvoltarea si/sau implementarea unui set de instrumente, standarde, metode, proceduri si a unui cadru institutional specific unei abordari orientate catre politici publice, care sa conduca la o mai buna reglementare;

– evaluarea si diagnosticarea deficientelor, punctelor slabe ale sectorului public la nivel local/regional/national si propunerea de politici publice, respectiv strategii de dezvoltare locala/regionala/nationala, performante adaptate la nevoile specifice identificate;

– elaborarea instrumentelor si metodologiilor de cercetare specifice si efectuarea de sondaje de opinie, anchete sociale, focus grupuri pe diferite teme cu accent pe evaluarea calitatii vietii si a impactului politicilor publice, initiativelor si activitatilor institutiilor din sectorul public, in randul cetatenilor din grupurile tinta vizate de aceste;

– consultanta, studii si instruire pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea, implementarea si/sau dezvoltarea de mecanisme pentru a promova si implementa initiative de parteneriat la toate nivelurile;

– organizarea de schimburi de bune practici, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinte, evenimente publice, festivitati, festivaluri, acordarea de premii si decoratii pentru diferite performante, inclusiv in domeniile planificarii strategice, politicilor publice si implementarii parteneriatelor;

– studii/cercetari, consultanta si instruire in domeniul planificarii strategice pe termen mediu si lung, si al bugetarii pe programe;

– consultanta, studii si instruire pentru dezvoltarea, implementarea, integrarea si/sau folosirea tehnologiei informationale si a comunicatiilor;

– consultanta, studii si instruire pentru dezvoltarea, implementarea, integrarea initiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice;

– consultanta, studii si instruire in domeniul evaluarii performantelor serviciilor publice/private/de tip non-profit;

– sprijin pentru dezvoltarea instrumentelor si mecanismelor pentru imbunatatirea accesului la educatie si formarea profesionala initiala, pentru toti, in Romania;

– dezvoltarea de proiecte si actiuni inovatoare in vederea imbunatatirii tranzitiei de la scoala la viata activa;

– implementarea, in parteneriat cu factorii publici sau privati abilitati, a diferite proiecte si programe la nivel local, regional sau national, si participarea cu experti la constituirea echipelor de management sau de implementare a proiectelor;

– dezvoltarea si implementarea, in colaborare cu factorii publici sau privati abilitati, de proiecte si programe de ecologizare si protectia mediului;

– promovarea activitatilor de tip voluntariat in diverse sectoare ale sistemelor publice sau private;

– colaborarea cu mass-media si initierea de campanii publice in vederea promovarii obiectivelor Asociatiei;

– colaborarea cu organizatii nonguvernamentale, companii si institutii din tara si strainatate, care desfasoara activitati in domeniul social, economic, mediu, cultural si administrativ, in vederea schimbului de experienta si initierii de programe comune;

– atragerea si utilizarea, in conditiile legii, de surse de finantare si resurse sub forma de subventii, subscritii, donatii, contributii, cotizatii, sponsorizari, granturi, s.a., in vederea realizarii obiectivelor Asociatiei.

 

Close Menu